Konkurs plastyczny - Bezpieczna droga do szkoły

5 października 2004 roku rozstrzygnięty został szkolny konkurs plastyczny "Bezpieczna droga do szkoły". Komisja konkursowa w składzie: pp.Danuta Borowska, Barbara Bolesta i Jacek Zdanowski oceniła wszystkie prace i postanowiła:
 • I miejsce przyznać Natalii i Stańczuk i Justynie Sopińskiej z klasy VIb za wykonanie makiety.
 • II miejsce - Oli Jastrzębskiej i Julii Łuczak z kalsy VIa również za makietę;
 • III miejsce Julitta Pochopień i Dorota Ręcławowicz za rysunki;

  Ponadto postanowiono wyróżnić prace:
 • Magdy Kobak z klasy V b;
 • Moniki Ilczuk z klasy Vb;
 • Jakuba Dębskiego z klasy IV;
 • Marty Krypskiej i Sylwii Domańskiej z klasy VIb

  Organizatorem konkursu była p. DANUTA BOROWSKA. Najlepsze prace zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Nagrodzeni uczniowie otrzymali również nagrody rzeczowe.

                   ZDJĘCIA Z WYSTAWY